Holter 24-godzinny Ciśnieniowy
Holter ciśnieniowy, a właściwie ABPM (ang. Ambulatory blood pressure monitoring)
– to przyrząd do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi.
Składa się z mankietu do zakładania na ramię oraz sprzężonego z nim rejestratora.
Jest stosowany między innymi w: 1) przypadku diagnostyki nadciśnienia "białego fartucha" (czyli sytuacji, w której zdarzają się "skoki" ciśnienia związane ze stresem związanym z wizytą lekarską), 2) przypadku pacjentów z opornym na leczenie nadciśnieniem tętniczym, 3) do monitorowania epizodów spadków ciśnienia (hipotensji) w przypadku leczenia nadciśnienia tętniczego. Prawidłowe wartości ciśnienia uzyskanego w wyniku badania ABPM różnią się w zależności od fazy doby, w którym zostały zebrane. I tak wartości powyżej 130/85mmHg w fazie dziennej oraz powyżej 120/80mmHg w nocy są już uznawane za nieprawidłowe. Ponadto ocenia się tzw. średnie całodobowe wartości ciśnienia tętniczego, gdyż aktualnie uważa się, że wartości te lepiej korelują z określeniem stopnia rozwoju powikłań nadciśnienia tętniczego. Sądzi się, że brak spadku nocnych wartości ciśnienia tętniczego o 10 do 20 procent wiąże się z dodatkowo zwiększonym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych.

Centrum Medyczne R-Med
Specjalistyczny Gabinet Lekarski - Lek. med. Krzysztof Rydzewski
Specjalista chorób wewnętrznych, Diabetolog, Specjalista chorób serca i naczyń, Flebolog, Hypertensjolog
ul.Wesoła 9a, 32-200 Miechów tel. 504 500 077