Konsultacja lekarska

Konsultacja lekarska obejmujące badanie lekarskie, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, a w razie potrzeby również pomiar glikemii, interpretację posiadanych wyników badań labolatoryjnych i obrazowych, przedstawienie zaleceń lekarskich na przyszłość co do diety i stylu życia, wypisanie recept, ale również wykonania badania Ekg z opisem. Możliwość wystawienia Zaświadczenia Lekarskiego o stanie zdrowia.
                               
Specjalistyczny Gabinet Internistyczno-Diabetologiczny ul.Wesoła 9a, 32-200 Miechów tel. 504 500 077