Otyłość

Otyłość (łac. obesitas) – patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne, mogące prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia[1]. Za otyłość uważa się stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 25% u kobiet. Otyłości towarzyszy nadwaga, czyli nadmierna masa ciała powyżej masy optymalnej. Nie tylko ilość, ale również rozmieszczenie nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej ma znaczenie. Zgromadzenie tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej, nazywane otyłością brzuszną (otyłość androidalna), ma większe znaczenie patologiczne niż równomierne rozłożenie lub podskórne zgromadzenie tkanki tłuszczowej. Stwierdzono, że otyłość zwiększa ryzyko zapadalności na niektóre choroby, w tym choroby układu krążenia, cukrzycę typu 2, obturacyjny bezdech senny, niektóre typy nowotworów, zapalenie kości i stawów[2][3] i dlatego też skraca oczekiwaną długość życia. Wyjątkowo duża otyłość prowadzi do niepełnosprawności.Metody oznaczania ilości tkanki tłuszczowej to:
bioimpendancja elektryczna ciała
podwójna absorpcjometria (DXA)
tomografia komputerowa z oceną planimetryczną
jądrowy rezonans magnetyczny
metody sonograficzne USG
metody izotopowe.

W praktyce stosuje się, prostsze metody przybliżone:
pomiar masy ciała (wagi ciała) i obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI) lub wskaźnika WHR (waist-hip ratio) pomiar grubości fałdu skórnego.
Dla osób dorosłych i o przeciętnych warunkach umięśnienia, wskaźnik BMI dobrze odzwierciedla zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie.

Wskaźnik BMI:
wartość prawidłowa 19-25
nadwaga 25-30
otyłość >30
skrajna otyłość >40

Wskaźnik WHR:
wartość prawidłowa dla mężczyzn – 0,9
wartość prawidłowa dla kobiet – 0,7
obwód brzucha mierzony na poziomie talii nie powinien przekraczać połowy pomiaru wzrostu

Przyczyny otyłości
Czynniki genetyczne
Czynniki biologiczne
Czynniki farmakologiczne
Czynniki środowiskowe
Czynniki psychologiczne

Choroby i objawy związane z otyłością:
zespół metaboliczny
cukrzyca typu 2
choroby układu ruchu
nadciśnienie tętnicze
zawał serca i mózgu
wylew
zatorowość
zwyrodnienia kręgosłupa
choroby nerek
miażdżyca
kamica żółciowa
większe tendencje do nowotworów
rozstępy
Centrum Medyczne R-Med
Specjalistyczny Gabinet Lekarski - Lek. med. Krzysztof Rydzewski
Specjalista chorób wewnętrznych, Diabetolog, Specjalista chorób serca i naczyń, Flebolog, Hypertensjolog
ul.Wesoła 9a, 32-200 Miechów tel. 504 500 077