Ocena naczyniowego przepływu krwi metodą fali ciągłej
(tzw.UDP, „ślepy Doppler”)

Za tzw. badanie przesiewowe naczyniowego przepływu krwi, zwłaszcza obwodowego, uznaje się badanie metodą fali ciągłej (tzw.UDP, „ślepy Doppler”). Wykonuje się je za pomocą małego, przenośnego aparatu wyposażonego w słuchawki lub głośnik. Pozwala ono na stwierdzenie drożności głównych naczyń, zmierzenie ciśnienia w tętnicach zwłaszcza kończyn ( górnych, dolnych ) i wyliczenia specjalnego wskaźnika -ABI- ważnego zwłaszcza przy diagnostyce miażdżycy zarostowej kończyn dolnych. Dzięki temu badaniu można też wykryć patologiczny refluks w żyle odpiszczelowej (który często jest przyczyną żylaków), zbadać wydolność ujść żylnych, a nawet wydolność żył przed zabiegiem operacyjnym.


Wskazania do badania usg tętnic kończyn dolnych:
1) Ocena po zabiegach chirurgicznych
– Kontrola skuteczności leczenia – drożność przęseł, stentów, ocena restenozy
– Ocena powikłań
2) Kwalifikacja do zabiegów
3) Wstępna ocena przed planowanymi zabiegiem, szczególnie przy przeciwwskazaniach do badań kontrastowych
4) Ocena zwężenia w badaniu dopplerowskim bywa niemiarodajna i nie koreluje z nasileniem dolegliwości
5) Badanie usg tętnic kończyn dolnych powinno w każdym przypadku być poprzedzone badaniem fizykalnym i oceną wskaźnika ABI i ew. testu marszowego
6) Obecność nieistotnych wielopoziomowych zwężeń może się sumować

Objawy chromania przestankowego to: zmęczenie mięśni, kurcze; powtarzalne występowanie bólu po przejściu pewnego stałego dystansu, który ustępuje po odpoczynku.

Angiologiczne badanie przedmiotowe obejmuje: tętno i szmery naczyniowe w jamie brzusznej oraz na kończynach dolnych, ocenę wskaźników ABI i TBI.

I) Wskaźnik kostkowo-ramienny lub wskaźnik kostka-ramię
(ang.ABI – ankle-brachial index) – iloraz ciśnienie skurczowego mierzonego na stopie do ciśnienia skurczowego na ramieniu wyznaczony u chorego leżącego. W obrębie stopy do jego wyznaczenia konieczne jest użycie detektora doplerowskiego fali ciągłej, natomiast w obrębie ramienia wyznaczane jak przy rutynowym pomiarze ciśnienia tętniczego. W przypadkach różnych wartości ciśnień na tych samych kończyn w interpretacji bierze się pod uwagę wartości wyższe. Wskazania
Pomiaru ABI dokonuje się w przypadku podejrzenia niedokrwienia w przebiegu choroby tętnic obwodowych.

Przeciwwskazania
Owrzodzenie w miejscu zakładania mankietu.

Interpretacja
W warunkach prawidłowych ciśnienie tętnicze jest równe lub nieco większe w obrębie kostki.
- Za wartości prawidłowe przyjmuje się wartości w zakresie 0,9 - Wskaźnik kostka-ramię <0,9 świadczy o niedokrwieniu,
- a <0,5 występuje w przypadku krytycznego niedokrwienia kończyn ( według niektórych autorów dla tej jednostki chorobowej charakterystyczny jest wskaźnik poniżej 0,4 ),
- ABI >1,3 świadczy o nieprawidłowej sztywności naczyń i spotykany jest np w cukrzycy.Przykłady przebiegu faliII)PPG (photoplethysmography). Wskaźnik paluch–ramię (ang. toe-brachial index – TBI) oraz ocena segmentalna (umożliwia ocenę miejsca zwężenia).Badanie wykonujemy przy pomocy sondy fotopletyzmograficznej (PPG) umieszczając czujnik podczewnieni na paluch, celem oceny stanu małych naczyń dystalnie od kostki. Przy obliczaniu wskaźnika TBI wykorzystać najwyższe ciśnienie ramienia, celem wykluczenia podobojczykowego zespół podkradania. Ciśnienie na paluchu większe niż 30 mmHg może być wskaźnikiem potencjału gojenia owrzodzeń stopy.

Centrum Medyczne R-Med
Specjalistyczny Gabinet Lekarski - Lek. med. Krzysztof Rydzewski
Specjalista chorób wewnętrznych, Diabetolog, Specjalista chorób serca i naczyń, Flebolog, Hypertensjolog
ul.Wesoła 9a, 32-200 Miechów tel. 504 500 077